دانلود داستان هاي كودكانه به زبان تركي (1)

نظرات 0

دانلود داستان هاي كودكانه به زبان تركي (1)


داستان بزغاله هاي شنگول و منگول براي كودكان به زبان تركي :حجم 230 كيلو بايت
كؤچوره ن: شاهپور نوروزيدر میان ملل ترک " گرگ " در این داستان " زمستان " و بز نیز " بهار و خورشید بهاری " است.