فونت اوْرخوُن

نظرات 0

فونت اورخون (خط اورخون- يئني سئي در سنگ نوشته هاي كناره دو رود اورخون و يئني سئي استفاده شده بود).

دانلود كنيد28 كيلو بايت.