تمدن هاي پيش از آريايي هند

نظرات 0

 مجسمه ي يك مرد از موهنجودارو ( به همراه گردن آويز)
  • مهرهاي بدست آمده از موهنجوداروجان ناس یکی از مورخین مي گوید: بیش از دو هزار سال قبل از میلاد در شمال شرقی ( هند) بعضی از قبایل از ریشه ي مغولی سکنی داشتند و در سواحل رود سند
در حدود ۲۵۰۰ ق. م . قومی از ریشه های مختلف و مخلوط رندگی می کرده، دارای صنایع و معماری مترقی
 بو دند.(تاریخ جامع ادیان از آغاز تا امروز، ترجمه علی اصغر حکمت، چاپ سوم، صص ۹۰
- ۹۱)

روث وایت هاوس مي گوید:  بر رسی های اسکلت های کشف شده از ” موهنجو دارو  یک نفر بدون شک مغولی بوده است.” ( نخستین شهر ها، ترجمه مهدی سحابی، چاپ اول، ص  154 ) البته بیشتر اروپایی ها توانايي تشخيص بین ترک و مغول ندارند)