معنای کشور پرو

نظرات 0

معناي " پرو " در تركي سومري = آب فراوان

  PU
رود ، چشمه (بولاق ، پینار) ، منبع آب
LU
  فراوان (پسوند فراوانی در ترکی مانند عاغیللی ، هوشلو)pu [WELL] wr. pu2 "lower course, footing; cistern, well; fish pond; source of river


lu [ABUNDANT] wr. lu "(to be) abundant; to heap up