فرهنگ کوچک ترکی ساخا به انگلیسی

نظرات 0


مراسم آیینی رنگین کمان در میان ترکان ساخا (یاقوت)


فرهنگ کوچک ترکی ساخا (یاقوت) به انگلیسی

حجم :851 کیلو بایت
تعداد صفحات:51
زبان :ترکی ساخا - انگلیسی

توضیح : حروف صدادار بلند دو بار نوشته شده است.


ساخا تورکجه سیندن اؤرنک لر:

آت (اوزون " آ ") : آد

آت (قیسا " آ ") : آت

آتاخ : آیاق

بار: وارماق ، گئتمک

بوُ : بوُ ( ضمیر اشاره)

یوُس : بیشمک ( 1- بیچمک 2- بیشمک ، پیشمک)

کئل : گَل (کئلی – باری : گلمک – گئتمک)

کؤس : 1- گؤز 2- کؤچ ، کؤچمک

کۆن : گۆن

قین : قیلماق ( ائتمک)

موُروُن : بوُرون

موُس : بوُز

اوغوُس : اؤکوز

اوتتوک : یاناجاق (سوخت)

اوخ : اوخ

ایس : ایش

ایس : ایچمک

ساس : یاش ( سنّ) (ی ترکی آذربایجانی س ساخا تورکجه سینده)

ساس : یاش ( یاشینماق : گیزلنمک ، یاشماق وورماق)

سۆس : یۆز (100)

سانگا : یئنگی ، یئنی

تارا : داراق

تیس : دیش

تؤبؤ: تپه ، باش

توُر: دوُرماق

اوُمای : دوغماق ( ژاپون دیلینده umu)

اوُموُقان : اوُنوُتقان ( فراموشکار)

اۆس : اۆش (3)

خار: قار

خاس: قاز ، غاز

خاس : قازماق

یس : هیس ، تۆستو


نقشه جمهوری ساخا (یاقوت)
پایتخت :یاکوتسک (جمعیت بیش از 270000 نفر)
جمعیت جمهوری: یک  میلیون نفر