واژه نامه ی لیدیایی

نظرات 4

من در اینترنت یک لغتنامه ی چند کلمه ای به زبان لیدیایی یافتم که دو کلمه آن ترکی بود و در کتاب سومئر دیلی خود آنها را آوردم.
سومئری ba  
ليديایی: bi
اوْرخون-يئنی سئی: ber / bir
آذربایجانجا: وئرمک (ver-mək)
Hausaاز زبان های افریقایی: (give a thing) bā dà
معنی:دادن
اوستایی :  [بهره]bakha
دیوان لغات الترک: بلک ارمغان،سووغات ، پای(gift) (bələg)
در ترکی آذربایجانی: پای (سهم)


سومریbi / bé
اورخون- يئنی سئی: bu
bi :زبان لیدیایی
دیوان لغات الترک / ترکی آذربایجانی: بو (bu)
معنی: این
demonstrative suffix ‚ this (one = ترجمه انگلیسی

نکته جالب اینست که زبان لیدیایی بسیار به سومری و ترکی نزدیک و همانند است.


سكه ليديايي دوره ي كروزوس ( كه به دست كورش گرفتار شد)


ليديه پس از گشوده شدن به دست كورش به بخش هاي كوچكي تجزيه شد و يكبار ديگر بدست داريوش افتاد و در دوره حمله اسكندر نيز به دست يونانيان افتاد و بعدها بخشي از امپراتوري روم گرديد.