سوسوز اؤلن حسين واي

نظرات 0


سوُ سوُز  اؤلَن حسين واي!قرآن به خط حسین بن علی (ع)سنگي كه سر امام حسين (ع) روي آن گذاشته شده و قطات خون امام (ع) روي آن بجا مانده است.

«حسینه یئرلر آغلار گؤیلر آغلار

 بتول و مرتضی، پیغمبر آغلار»

حسینـون نوحـه‌سین «دلـریش» یازاندا

مسلمـان سهل دیـر کــه کافـر آغـلار

کوراولمیش گؤزلرین قان دوتدی شمرین

کی گؤروسون اؤز الینده خنجر آغلار

حسینــون کؤینگــی زهــرا الینــده

چکـر قیی هــا قیـامت، محشـر آغـلار

آتانـــدا حرملــه اوخ کــربـــلاده

گؤریدین دشمـن آغـلار، لشکر آغلار

قـوجاقینــدا، گؤریــدین امّ لیـــلا

آلــیب نــعش علــیّ‌اکبــر آغـــلار

رباب، نیسگیل دؤشونده سو  گؤرنده

علــیِّ‌اصغــری یــاد ائیلــر آغـــلار

باشینــدا کاکــل اکبــــر هـــواسی

یئل آغـلار، سنبـل آغـلار، عنبر آغلار

یازانـــدا آل طــه نوحـه‌سین مــن

قلـم گـؤردوم سیزیلـدار، دفتـر آغلار

علـی، شقّ‌القمـر محـراب تیلیت قان

قولاق وئر، مسجد اوخشار منبر آغلار

علی دن، شهریــار، سن‌ بیــر اشـاره

قوجاقــلار قبـری، مالک‌اشتـر آغـلار

شاعر: استاد شهریار


دانلود کنید