دانلود كتاب گرانسنگ سومئر ديلي (پيغمبرلر ديلي)

نظرات 0

اشاره به بهشت عدن و زندگاني آدم (ع) ، ادريس (ع) ، توفان نوح و محل آن ، ساختار زبان سومري ، هجا در زبان سومري ، باورهاي سومريان ، خدايان سومري ، زيگورات ، شهرهاي سومري ، واژه نامه سومري به فارسي ، واژگان مشترك تركي و سومري ، ريشه يابي واژه هاي سومري در بيش از يكصد زبان دنيا و زبان هاي و لهجه هاي ايراني.