دانلود كتاب نصاب الصبيان صادق

نظرات 0

دانلود كتاب نصاب الصبيان صادق (حجم 44 كيلوبايت ،20 صفحه)

تاليف : محمدصادق نائبي

لغتنامه منظوم تركي - فارسي

شامل 1000 واژه اصيل و ناب تركي

و شرح اتيمولوژيك 3000 واژه ناب تركي در مخزن لغات

آسانترين روش براي آموزش واژگان تركي براي فارسي زبانان