ديوان لغات الترك

نظرات 0شيخ محمود بن حسين كاشغري (1029- 1101 م.) كه نسبت اش به بيلگه خاقان (امپراتور مشهور گؤك تورك و شكست دهنده اعراب در اواخر سده اول هجري) مي رسد ؛ اولين لغت نامه تركي پس از اسلام را با نام " ديوان لغات الترك " تاليف كرده است . اين دايره المعارف بزرگ تركي شامل ده ها بيت شعر تركي و بيش از 250 ضرب المثل و حدود 9000 واژ ه ناب تركي است.
او در زبان و ادبیات عرب بسیار توانا بود. کاشغری کتابی نیز در دستور زبان ترکی بنام " الجواهر النحو فی لغات الترک " نیز نوشته است که تاکنون ناشناخته مانده است.

محمود كاشغري در حال گرد آوري واژگان ناب تركي  با گشت و گذار در ميان تركان
دانلود كتاب  هزار ساله ديوان لغات التركدونيا خريطه سي - ديوان لغات الترك (نقشه ي جهان از محمود كاشغري)


دانلود  مقاله ی محمود کاشغارلی نین یارادیجیلیغی
 دانلود کتاب محاکمه اللغتین امیر علیشیر نوایی