سنگ نوشته هاي اوْرخوُن - يئني سئي

نظرات 1

وادي اورخون (مغولستان)وادي اورخون


الفباي اورخون - يئني سئي


سنگ نوشته های کهن تر از اورخون -یئنی سئی و به خط اورخون - یئنی سئی در مغولستان
خط کشف شده در جیرفت


سنگ نوشته تون يوكوك در مغولستان ( امپراتوزی گؤک تورک)سنگ نوشته تون يوكوك نيمه جنوبيسنگ نوشته تون يوكوك نيمه شرقيسنگ نوشته گول تيگين


سر مجسمه گول تيگينبيلگه خاقان


كتيبه بيلگه خاقانكول تيگين نيمه شرقي