فرهنگ آواشناسي (زبان تركي به فارسي؛ انگليسي به تركي ؛ تركي استانبولي)

نظرات 0

فرهنگ آواشناسي (زبان تركي به فارسي؛ انگليسي به تركي ؛ تركي استانبولي به فارسي) حجم 985 كيلو بايت ، pdf


خوشبختانه علم آواشناسي در ايران پيشرفت خوبي داشته است و كتاب هاي دكتر حق شناس و دكتر ثمره شايسته تقدير و اعتنا هستند . براي دانش جوايان و پژوهشگراني كه مي خواهند مقالات آواشناسي را از زبان فارسي به تركي و يا به عكس ترجمه نمايند ، اين فرهنگ را تدوين و تاليف كرده ام.